Thủ tục Triển khai phân lô quy hoạch ra thực địa

Cập nhật : 12-06-2015

Thủ tục Triển khai phân lô quy hoạch ra thực địa :Tổ chức, các nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính-Tổng hợp. Bộ phận tiếp nhận lập hợp đồng ký kết giữa hai bên và hoàn thành các thủ tục tạm ứng chi phí đo đạc.Thủ tục Lập lưới địa chính

Cập nhật : 12-06-2015

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính-Tổng hợp. Bộ phận tiếp nhận lập hợp đồng ký kết giữa hai bên và hoàn thành các thủ tục tạm ứng chi phí đo đạcThủ tục Trích đo địa chính thửa đất

Cập nhật : 12-06-2015

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính-Tổng hợp. Bộ phận tiếp nhận lập hợp đồng ký kết giữa hai bên và hoàn thành các thủ tục tạm ứng chi phí đo đạc