Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng (23/10/2015)

Trung tâm đo đạc Bản đồ Đà Nẵng thông báo Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng:

Công trình: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng

          Địa điểm : Tầng 3 - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Chủ đầu tư: Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng.

          Gói thầu: Mua sắm 02 máy in HP LaserJet 706N do hãng HP sản xuất năm 2015, xuất xứ: Trung Quốc.

          Hình thức đầu thầu: Chào hành cạnh tranh.

          Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2015 đến trước 14 giờ 45 phút ngày 06/11/2015 (trong giờ làm việc hành chính) tại Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3740663 hoặc 3740707.

          Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3740663 hoặc 3740707.

Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ 45 phút ngày 06/11/2015.

Thời gian mở thầu: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 06/11/2015.

Giá bán 01 hồ sơ mời thầu: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.