Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là nhu cầu tự thân của mỗi người

Ngày 19-5, Thành ủy Đà Nẵng long trọng tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 – 2015). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, các đồng chí thường trực Thành ủy và hơn 600 đại biểu, đại diện cho hơn 3000 tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Min

Gắn liền việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị
 
 Ngay sau khi có Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị đã được giới thiệu, kiểm điểm, nhất là những vấn đề dư luận phản ánh để sửa chữa, góp phần tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố tổ chức bộ máy và việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
.

 Theo đó, mỗi địa phương, đơn vị đã chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều lĩnh vực như: công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư; quản lý chung cư; quản lý thị trường; quản lý các đối tượng xã hội, giải quyết việc làm; công tác quản lý trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý tuyển sinh trái tuyến đầu cấp ở các trường trọng điểm và dạy thêm học thêm... Sở Nội vụ phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát động cuộc vận động “3 hơn” trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thực hiện các nội dung “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”; Quận ủy Cẩm Lệ chỉ đạo giải quyết, không để những tồn đọng kéo dài ở cơ sở; Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hưởng ứng “năm Doanh nghiệp - Đà Nẵng” nhiều doanh nghiệp đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy được sức sáng tạo, huy động các nguồn lực, chung tay góp sức vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển... Từ những việc làm cụ thể đó đã góp phần đáng kể vào thành tích dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), cải cách hành chính của thành phố trong thời gian qua.
 
 Các cấp ủy, địa phương, đơn vị cũng đã chú trọng xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác theo các chuyên đề cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ, đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được các địa phương, đơn vị giới thiệu từ các phong trào và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... “Đó là một “hiệp sĩ nạng gỗ” tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, một anh xe ôm giàu lòng nhân ái, một bác nông dân chăm việc nông gia trở thành điển hình kinh tế giỏi của thành phố, một cô giáo tận tụy yêu nghề, vượt qua bao khó khăn để đem cái chữ đến trẻ em vùng xa; một cựu chiến binh già tận tụy làm từ thiện, phát huy phẩm giá anh “bộ đội cụ Hồ”… Tất cả đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một khối đoàn kết, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn và đóng góp một cách hiệu quả, thiết thực hơn vào nhiệm vụ chính trị chung của toàn thành phố” – Bí thư Trần Thọ nhận định.
 
 Trong 4 năm qua, các cấp ủy, đơn vị đã khen thưởng 907 tập thể, 2.254 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 Mỗi người phải sống một cách “tử tế”
 

 Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chia sẻ: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân thời gian qua, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Bác Hồ luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc để nhân dân học tập và làm theo. Tư tưởng “đức trị” của Bác đã đào tạo nên một thế hệ cán bộ xuất sắc cho thời đại Hồ Chí Minh”. Theo đồng chí Trần Thọ, không có lĩnh vực nào mà tác dụng nêu gương lại quan trọng bằng lĩnh vực đạo đức. Trong gia đình, đó là tấm gương của cha, mẹ đối với con cái, của anh, chị đối với các em; trong xóm làng, khu phố, đó là tấm gương của các bậc cao niên, các cựu chiến binh, các thế hệ đi trước đối với thế hệ trẻ; trong cơ quan Đảng và Nhà nước, đó là tấm gương của các đồng chí phụ trách, các đồng chí lãnh đạo đối với nhân viên; trong đơn vị quân đội, đó là tấm gương của các cấp chỉ huy, các chính ủy, chính trị viên đối với binh sĩ, của cấp trên đối với cấp dưới; và trong toàn xã hội, đó là tấm gương của những “người tốt việc tốt” đối với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân.
 
 Qua 4 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo, nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét; đã tác động mạnh mẽ vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; từng bước nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đề nghị việc học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh cần phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người.

 Để việc học tập và làm theo ngày càng đi vào cuộc sống hơn nữa, Bí thư Trần Thọ đề nghị, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục đề cao phương pháp nêu gương và là nhu cầu tự thân của mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gắn việc thực Chỉ thị 03 với các nhiệm vụ chính trị của thành phố; các chủ trương lớn của thành phố như “5 không, 3 có”, “5 xây, 3 chống”, “năm văn hóa, văn minh đô thị”… Đối với các hoạt động chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trong báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp phải có phần đánh giá đúng mức tình hình triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở đảng bộ mình. Ðồng thời phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị, trong việc chú trọng vào hai khâu quan trọng: lựa chọn, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới và phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ toàn Đảng, toàn dân tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Cần phải phê phán, khắc phục thái độ của một bộ phận cán bộ, công chức càng gần đến ngày tiến hành đại hội đảng thì né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao để không bị mất lòng, được tỷ lệ phiếu bầu cao; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người suy thoái về chính trị, đạo đức, xa dân, không lắng nghe dân, không vì dân.
 
 “Mỗi người phải sống một cách “tử tế”. Một người tử tế, rồi cả gia đình tử tế; một phường xã từ tế, rồi cả một quận, huyện tử tế thì chúng ta chắc chắn sẽ có một Đà Nẵng văn hóa, văn minh đích thực, như mục tiêu và khát vọng mà chúng ta đang hướng đến, được mở đầu bằng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” này” – Bí thư Trần Thọ bày tỏ hy vọng.
 
 Tại buổi lễ, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã tôn vinh, khen thưởng 25 tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua.

Nguồn: danang.gov.vn