Đối thoại trực tuyến “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chương trình đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” do Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tổ chức hôm nay, ngày 26-11,nhằm lắng nghe, tiếp nhận, giải đáp các thủ tục, vướng mắc của nhân dân.

Quý vị độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại theo 3 hình thức gửi câu hỏi tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc số điện thoại: 0511.3881.888/nhánh số 1.

Công tác quản lý đất đai luôn là vấn đề nóng, và phức tạp. Với sự nỗ lực, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tất cả các loại đất  trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ trên 96%; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là trên 99%, đất lâm nghiệp 97%, đất nuôi trồng thủy sản 89%, đất ở nông thôn gần 99%, đất ở đô thị trên 96%...

Trong thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn hệ thống văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành 1 cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm đảm bảo hồ sơ đất đai được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý tốt việc tách thửa đất, không để xảy ra tình trạng chia cắt manh mún, không đúng quy định gây khó khăn, phức tạp trong công tác đền bù, giải tỏa, chỉnh trang đô thị của thành phố. Tuy vậy, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến nhiều ngành, địa phương, các thủ tục cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đội ngũ viên chức thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, việc nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu là một trong những yêu cầu quan trọng được ngành Tài nguyên Môi trường chú trọng.

Làm rõ hơn vấn đề này, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trước đây thành phố Đà Nẵng thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo hai cấp, mô hình này có một số bất cập như:  hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai không được quản lý tập trung dẫn đến tình trạng hồ sơ địa chính không được lập, cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, đồng bộ và không thống nhất giữa các cấp; sự phối hợp hoạt động trong hệ thống Văn phòng đăng ký 2 cấp thiếu chặt chẽ và vai trò tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh đối với các Văn phòng đăng ký cấp huyện kém hiệu lực, hiệu quả; việc hoạt động theo hai cấp, theo đơn vị hành chính cấp huyện gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch về đất đai; việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các quận, huyện thực hiện không thống nhất và chưa tuân thủ triệt để theo quy hoạch của thành phố;... 

Lãnh đạo các đơn vị tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình đối thoại trực tuyến

Qua triển khai thí điểm tại các địa phương từ ngày 1-8-2012 đến 30-6-2014, mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đã được luật hóa theo pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 5 NĐ 43/2014/NĐ-CP), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố được chuyển tiếp hoạt động theo pháp luật đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ 01/7/2014). Đến nay có hơn 30 tỉnh, thành đã kiện toàn xong thành một cấp và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đến 31/12/2015 phải thực hiện hoàn thành trên toàn quốc.

Trả lời câu hỏi về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng cho các cá nhân, tổ chức, ông Hoàng Văn Ngọc, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, cho biết, thủ tục cấp Giấy chứng nhận bao gồm 4 loại: cấp Giấy chứng nhận  lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận, cấp đổi Giấy chứng nhận để chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất; nội dung, trình tự của từng thủ tục được niêm yết công khai tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các quận, huyện và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai
 
Theo ông Nguyễn Điểu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn trong việc tăng cường khả năng tương tác giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường, cho biết thêm, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS trong việc kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ, đăng ký biến động đất đai, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai. Tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện đều được thiết lập, cài đặt và cấu hình phần mềm ViLIS để vận hành theo mô hình cơ sơ dữ liệu tập trung. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng luôn phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc vận hành ổn định hệ thống, hỗ trợ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của người sử dụng. Thường xuyên triển khai nhiều lớp đạo tạo bao gồm các lớp đào tạo tập trung và đào tạo chuyển giao trực tiếp tại từng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
 
 
 
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng quản lý đất đai các quận, huyện tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình đối thoại
 
Ông Nguyễn Văn Thành gửi câu hỏi đến chương trình “Tôi ở địa bàn quận Hải Châu, hiện nay tôi có thửa đất có diện tích 70.5 m2 đã xây dựng 02 ngôi nhà riêng biệt (03 tầng) nay muốn tách làm 02 thửa để cho 02 người con, nhưng do diện tích đất không đủ theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. Vậy tôi phải làm thế nào và cấp nào có thẩm quyền cho phép tôi được tách thửa để cho con”. Trả lời vấn đề này, ông Lê Phước Thương, Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hải Châu, cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố thì trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất ở tối thiểu 40,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với khu vực quận Hải Châu, quận Thanh Khê. Diện tích đất ở tối thiểu và cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu của các thửa đất còn lại sau khi được tách thửa cũng phải đảm bảo điều kiện này; trường hợp của ông không phù hợp với quy định nêu trên, do diện tích tách thửa nhỏ hơn 40,0 m2.
 
Đến 8h50, có hơn 40 câu hỏi được đọc giả gửi đến chương trình. Quý đọc giả quan tâm có thể xem câu trả lời chi tiết tại website của chương trình www.doithoai.danang.gov.vn, và tiếp tục tham gia đối thoại theo 3 hình thức gửi câu hỏi tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc số điện thoại: 0511.3881.888/nhánh số 1.
 
 
 
 
Câu hỏi liên tục được gửi đến chương trình bằng nhiều hình thức
 
Công dân Phạm Văn Hùng, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, hỏi với nội dung: Năm 1999 tôi có mua một lô đất 400m2 bằng giấy viết tay. Năm 2005 tôi làm đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở thì được UBND phường Hòa Hải xác nhận là tôi có ngôi nhà tại phường Hòa Hải, nguồn gốc đất theo NĐ 64CP, do UBND phường quản lý. Từ đó đến nay tôi ở và không có tranh chấp, các nghĩa vụ thuế tôi đều đóng đầy đủ. Nay do yêu cầu muốn xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy tôi lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? và tôi phải làm các thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Công dân Nguyễn Văn Hạnh, ở đường Nguyễn Tri Phương hỏi: Con tôi đã xây dựng một căn nhà đúc vào tháng 2/2012, theo thiết kế và giấy phép xây dựng thì căn nhà gồm: hai sàn, trên sàn thứ hai là mái tôn. Nhưng trong quá trình thi công có nhiều người góp ý và cuối cùng là con tôi không làm đúng hai sàn, trên sàn hai là mái tôn như trong giấy phép mà lại làm trên sàn hai là một chuồng cu trên chuồng cu là một sàn nhỏ khoản 20 mét vuông. Cho đến hôm nay con tôi muốn đi đổi lại giấy CNQSH nhà ở, từ căn nhà cũ cấp bốn sang căn nhà mới đúc (như đã nói ở trên).  Nên tôi xin hỏi: Tôi phải đến cơ quan nào? Thủ tục gồm có những giấy tờ gì? Trường hợp xây dựng sai giấy phép như tôi trình bày ở trên thì được xử lý như thế nào?
 
Công dân Lê Tấn Chương, Hòa Minh, Liên Chiểu hỏi: Gia đình tôi có nhà ở tại tổ 74 phường Hòa Minh (khu đất giáp với đường Nguyễn Xí và Đặng Minh Khiêm). Tôi xin hỏi thủ tục làm sổ đỏ đăng ký tại Quận hay Phường Hòa Minh và khu vực này có được làm sổ đỏ hay không vì đến nay vẫn không có thông tin gì về quy hoạch chỉnh trang.
 
Các câu hỏi của công dân được đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện trả lời chi tiết, cụ thể. Quý đọc giả quan tâm có thể xem câu trả lời chi tiết tại website của chương trình www.doithoai.danang.gov.vn
 
 
 
Lãnh đạo các đơn vị trả lời câu hỏi gửi trực tuyến đến chương trình
 
Đọc giả tiếp tục gửi câu hỏi đến chương trình: Tôi thuộc đối tượng chính sách (thương binh ¾), năm 2009 được thành phố bố trí 1 lô đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 5 năm (đến tháng 10/2014 hết hạn được nợ). Nhưng vì điều kiện khó khăn nên đến hôm nay tôi mới trả nợ. Cho tôi hỏi: Tôi phải đóng tiền sử dụng đất như thế nào? Có bị phạt chậm nộp không (vì đã quá 5 năm rồi)? Có chính sách miễn giảm gì không? Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Cục thuế thành phố cho biết, chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư về thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (nay được thay thế tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ); chính sách thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư thực hiện theo Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố; Tại điểm b, khoản 1, Điều 1. Căn cứ theo các nội dung quy định trên thì trường hợp của Ông/Bà được bố trí đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất 5 năm kể từ năm 2009. Theo Nghị định 120/2010/NĐ-CP (nêu trên) thì Ông/Bà sẽ được xác định lại thời hạn nợ tiền sử dụng đất 5 năm kể từ ngày 01/3/2011 (tức đến ngày 01/3/2016 mới hết hạn trả nợ). Trong khoảng thời gian này nếu ông/bà thanh toán nợ thì không phải bị tính tiền chậm nộp.
 
Đến 10h, có 50 câu hỏi được đọc giả gửi đến website của chương trình, trong đó 45 câu hỏi đã được trả lời. Do giới hạn thời lượng chương trình, các câu hỏi còn lại do đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, đọc giả quan tâm gửi đến chương trình, ban tổ chức sẽ tiếp tục trả lời qua thư điện tử và đăng tải trên website của chương trình đối thoại trực tuyến www.doithoai.danang.gov.vn.

Nguồn: NGÔ HUYỀN - Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng