Giới thiệu chung

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và giao nhiệm vụ của Sở theo phân công, phân cấp quy định.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa điểm trụ sở chính: 24 Hồ Nguyên Trừng (Tầng 3) – P Hòa Cường Nam – Hải Châu – Đà Nẵng

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức lại trung tâm Đo đạc Bản đồ Đ&agra... Xem tiếp

Video clip

Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỹ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 của CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Văn bản mới

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT - Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai